Pesan Rasulullah SAW untuk Para Suami

Dalam satu hadits Rasulullah, Beliau bersabda, “Sebaik-baik kalian (suami) adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.” Hadits ini juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok suami yang paling baik memperlakukan istri dan keluarganya.

Syeikh Nawawi mengatakan, hendaknya seorang suami memperhatikan nafkahnya sesuai kesanggupannya. Hendaknya suami selalu bersabar jika menerima cercaan istrinya atau perlakuan-perlakuan tidak baik lainnya. Hendaknya suami mengasihani istrinya, yaitu dengan bentuk memberi pendidikan secara baik.

Perempuan diciptakan dalam keadaan serba kurang akal dan tipis beragama (kecuali hanya sedikit saja yang mempunyai akal panjang dan beragama kuat). Dalam satu hadits, Rasulullah bersabda: “Lau laa annallaha satarol mar ata bil hayaa ilakaa nats laa tusaa wii kaffan min turoobin.” Artinya, kalaulah bukan karena Allah membuatkan penutup rasa malu bagi kaum wanita, niscaya harganya tidak dapat menyamai segenggam debu.

Para suami juga diperintahkan agar menuntun istrinya pada jalan-jalan yang baik. Memberi pendidikan kepadanya berupa pengetahuan agama (Islam), meliputi hukum-hukum bersuci (thaharah) dari hadas besar, misalnya tentang haid dan nifas. Demikian pula memberikan pengajaran dalam hal ibadah, meliputi ibadah fardhu (wajib) dan sunnah, pengetahuan tentang salat, zakat, puasa dan haji.

Jika seorang suami telah memberi pendidikan tentang persoalan pokok tersebut, maka istri tidak dibenarkan keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Namun, kalau suami tidak memahami ilmu agama, maka istri dibenarkan keluar rumah untuk bertanya tentang persoalan agama yang dibutuhkan.

Jika suami melarang keluar berarti ia telah melakukan kamaksiatan (dosa). Namun, para istri tentunya harus meminta izin suami jika hendak belajar mengenai ilmu-ilmu tersebut agar memperoleh keridhaan suaminya.

Semoga bermanfaat 🙂